Over ons

Sinds 2018 staat Fenomeen Bovenveen op “eigen benen” wat betreft organisatie van diverse activiteiten. Inmiddels is tevens een bevordering van wijkteam tot Stichting uitgevoerd door de leden van het wijkteam. Dit heeft er toe geleid dat Fenomeen Bovenveen zelfstandig door kon gaan met de vraag van de bewoners van de wijk.
De ontwikkeling heeft zich inmiddels in 2020 nog verder bevorderd door de mogelijkheid om aan te schuiven aan de subsidietafels van de gemeente waardoor St. Fenomeen Bovenveen nu tevens voor de komende jaren een gemeentelijk subsidiebudget mag gebruiken voor haar activiteiten.

Ons Team

VOLLEDIGE TEKST

St. Fenomeen Bovenveen in een notendop
Sport en Spel door en voor de buurt

Nadat de wijkvereniging Bovenveen geen voortzetting heeft medio 2010 is door de gemeente een wijkplatform gestart. In 2015 stopt helaas ook deze. Echter een lid hiervan gaat verder en er wordt ondersteuning gevonden; een begeleider die in samenwerking met wijkbewoners een buurttender (wijkonderzoek) uitvoert.

In 2016 heeft de gemeente Leidschendam Voorburg een wijkbudget van € 10.000,- beschikbaar gesteld via Vlietwensen. De gemeente wilde de participatiegraad in Leidschendam-Voorburg en daarmee ook de wijk Bovenveen wil bevorderen. Met behulp van een buurttender, een stappenplan/wijkonderzoek, is een onderzoek uitgevoerd waar zij het geld aan zouden willen besteden. Voor dit proces was een
begeleider aangesteld welke in samenwerking met wijkbewoners de buurttender hebben uitgevoerd.
De meeste stemmen gingen naar Sport- en Spelactiviteiten in combinatie met het park. De uitvoering van die combinatie is opgezet door een aantal wijkbewoners welke reeds deelnamen tijdens de buurttender. Zij werden daarbij door een professioneel bedrijf begeleid in het 1e jaar.
In korte tijd werd het wijkteam in Bovenveen een bekend verschijnsel. Een Fenomeen. Hiermee is tevens de naam Fenomeen Bovenveen ontstaan.
Door haar inzet heeft het wijkteam de regie in handen genomen om ‘het sportief participeren door wijkbewoners’ te bevorderen. Fenomeen Bovenveen is mogelijk geworden door de buurttender.
Sinds 2018 staat Fenomeen Bovenveen op “eigen benen” wat betreft organisatie van diverse activiteiten. Inmiddels is tevens een bevordering van wijkteam tot Stichting uitgevoerd door de leden van het wijkteam. Dit heeft er toe geleid dat Fenomeen Bovenveen zelfstandig door kon gaan met de vraag van de bewoners van de wijk. De ontwikkeling heeft zich inmiddels in 2020 nog verder bevorderd door de mogelijkheid om aan te schuiven aan de subsidietafels van de gemeente waardoor St. Fenomeen Bovenveen nu tevens voor de komende jaren een gemeentelijk subsidiebudget mag gebruiken voor haar activiteiten.

Sport- en Speldmiddagen
Voorbeeld
2017: start door de nog jonge organisatie van drie succesvolle sport- en spelactiviteiten:
– Winter Wonderland in Park ’t Loo (25 februari),
– Sport en Spel Jan Mulderveld (1 juli) en
– Sport- en Spel Park ’t Loo (21 oktober).
Sindsdien zijn er vele activiteiten door St. Fenomeen Bovenveen georganiseerd of mede georganiseerd. In 2017, 2018 en 2019 per jaar minstens zes buitenactiviteiten en daarnaast nog enige hulpverlenende activiteiten aan andere organisaties

Bijdragen aan succes van anderen
Verder droeg zij actief bij aan door andere partijen georganiseerde activiteiten waaronder de Organisatie Burendag Bovenveen samen met de Koningkerk, opening van het Watersportpark door de gemeente Leidschendam-Voorburg en het succes van de fitplaats in Park ’t Loo tegenover basisschool de Driemaster. Voor de Burendag en de opening van het Waterspoorpark leverde St. Fenomeen Bovenveen diverse opblaaskussens waar natuurlijk veel kinderen op af kwamen. St. Fenomeen Bovenveen kan dat doen door het jaarcontract dat zij sloot met Sport-O-Theek Haaglanden voor levering van sport- en spelfaciliteiten. Om het gebruik van de in het kader van het programma ‘fit worden in de buitenlucht’ in Park ’t Loo aan de Spinozalaan ter hoogte van basisschool De Driemaster opgerichte fitplaats te stimuleren heeft Fenomeen Bovenveen deze fitplaats in overleg met trainer Michael de Vreugd van Outdoor Sport Crossing geadopteerd. Door subsidie van Vlietwensen heeft het Fenomeen de opleiding van buurtbewoners tot fitnesscoach mogelijk gemaakt.

Samenwerking met de buurt
St. Fenomeen Bovenveen zoekt steeds actief de samenwerking met andere organisaties in de wijk. Daarmee bouwt zij ook aan haar netwerk. Zo was de organisatie van diverse sport- en spelmiddagen niet mogelijk geweest zonder de hulp van Woej en S&W. Ook volkstuinvereniging ATV hielp mee en heeft op verzoek van St. Fenomeen Bovenveen een aantal keren haar deuren opengezet voor geïnteresseerde buurtbewoners.
Daarnaast neemt St.  Fenomeen Bovenveen deel aan de activiteiten welke door Bovenveen Samen worden georganiseerd. Bovenveen Samen bestaat uit meerdere organisaties in de wijk Bovenveen waarbij deze graag hun activiteiten samen bundelen voor nog meer activiteiten in de wijk.

De deelnemende organisaties in Bovenveen Samen zijn:
– Fenomeen Bovenveen,
– Kerk&Buurt (Koningkerk),
– Middin,
– Tuinencomplex Nic.Beets en
– Woej

Sociale cohesie en leefbaarheid
De activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie en  leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijze waarop de activiteiten worden ingezet zorgen ervoor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten op een informele manier in een ontspannen omgeving. Gedurende het jaar groeide het aantal buurtbewoners dat een bezoek bracht aan de door het Fenomeen georganiseerde activiteiten. Door de keuze van Park ’t Loo als locatie kwam het tot dan toe stille park helemaal tot leven en gingen de ogen van velen open voor de mogelijkheden van dit  prachtige natuurgebied midden in Voorburg. Tijdens het laatste evenement op 21 oktober 2017 vroegen diverse buurtbewoners dan ook of het Fenomeen in 2018 weer een Sport en Speldag ging organiseren in het park. Aan die wens voldeed St. Fenomeen Bovenveen en nog immer organiseert Fenomeen Bovenveen diverse activiteiten in de wijk.