Over ons

Sinds 2018 staat Fenomeen Bovenveen op “eigen benen” wat betreft organisatie van diverse activiteiten. Inmiddels is tevens een bevordering van wijkteam tot Stichting uitgevoerd door de leden van het wijkteam. Dit heeft er toe geleid dat Fenomeen Bovenveen zelfstandig door kon gaan met de vraag van de bewoners van de wijk.
De ontwikkeling heeft zich inmiddels in 2020 nog verder bevorderd door de mogelijkheid om aan te schuiven aan de subsidietafels van de gemeente waardoor St. Fenomeen Bovenveen nu tevens voor de komende jaren een gemeentelijk subsidiebudget mag gebruiken voor haar activiteiten.

Ons Team

VOLLEDIGE TEKST