Stichting

Fenomeen
BOVENVEEN

Over Fenomeen Bovenveen

Sinds 2018 staat Fenomeen Bovenveen op “eigen benen” wat betreft organisatie van diverse activiteiten. Inmiddels is tevens een bevordering van wijkteam tot Stichting uitgevoerd door de leden van het wijkteam. Dit heeft er toe geleid dat Fenomeen Bovenveen zelfstandig door kon gaan met de vraag van de bewoners van de wijk. De ontwikkeling heeft zich inmiddels in 2020 nog verder bevorderd door de mogelijkheid om aan te schuiven aan de subsidietafels van de gemeente waardoor St. Fenomeen Bovenveen nu tevens voor de komende jaren een gemeentelijk subsidiebudget mag gebruiken voor haar activiteiten.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Voor onze activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, immers zonder hen kunnen wij onze activiteiten niet uitvoeren:
– op/afbouw vrijwilliger
Bij onze evenementen zullen er spullen klaargezet moeten worden, te denken valt aan partytenten, tafels, stoelen, speelattributen etc.
Samen met nog een aantal vrijwilligers draag jij er zorg voor dat het evenemententerrein in orde komt en nadien dat het opgeruimd is.

– een gezellige gastheer of -vrouw die graag kopjes koffie/thee/ limonade schenkt.
Samen met een collega vrijwilliger zorg je voor een gastvrije en klantvriendelijke ontvangst en service van bezoekers. Je verzorgt de bezoekers en je vrijwilliger collega’s van wat te drinken en gaat graag een praatje met hen aan.

-activiteitenbegeleider
Samen met andere vrijwilligers draag je zorg bij een spel of knutsel onderdeel.
Je bent enthousiast, gezellig en goed in de omgang met iedere doelgroep.

Partners & Sponsoren

Onze dank gaat uit naar onderstaande partners en sponsoren!